Cookies Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. Close
Blankiety zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
 

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, od dnia 1 października 2012 roku prowadzi sprzedaż i dystrybucję blankietów zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz.U. 2012 poz. 764.

 1. Kategoria I: zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany.
  Zgodnie z art. 19 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zarządcami dróg właściwymi dla dróg danej kategorii są:
  • Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
  • zarząd województwa,
  • zarząd powiatu,
  • wójt (burmistrz, prezydent miasta).
 2. Kategoria II: starosta
 3. Kategoria III-VI: starosta, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, naczelnik urzędu celnego.
 4. Kategoria VII: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, prezydent miasta na prawach powiatu.

Cena jednego blankietu zezwolenia wynosi 1,16 zł brutto – niezależnie od zamawianej ilości i kategorii druków.

Warunki płatności: 14 dni od dnia doręczenia faktury.

Termin wykonania wynosi 14 dni od daty otrzymania przez PWPW prawidłowo wypełnionego zamówienia.

Dystrybucja blankietów realizowana jest przez pocztę kurierską za potwierdzeniem odbioru. Koszty dostawy blankietów będą doliczone do faktury i wynoszą:

 • 1 – 4000 szt. – 33,96 zł brutto
 • wielokrotność 4000 szt. (jedna paczka) – 33,96 zł brutto x liczba paczek

Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie PWPW po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Informujemy, że przyjęcie zamówienia do realizacji wymaga złożenia zamówienia w formie pisemnej, podpisanej przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentowania zamawiającego i zaciągania zobowiązań, oraz kontrasygnaty skarbnika - zgodnie z regulacjami ustawowymi.

W celu ułatwienia składania zamówienia i uniknięcia błędów został opracowany formularz zamówienia dostępny w wersji elektronicznej, który po wypełnieniu danymi pozwala na wygenerowanie pliku pdf - formularza zamówienia.

Zamówienia należy składać wyłącznie na poniższym formularzu:

druki.pwpw.pl

 

Uwaga:

- w rubrykach „odbiorca” należy wpisać miejsce fizycznego odbioru przesyłki,
- osoby upoważnione do odbioru powinny przebywać w miejscu wskazanym do odbioru przesyłki.

 

Wypełnione i podpisane zamówienie należy przesyłać na wskazany adres e-mail lub nr faksu (oryginał zamówienia pocztą):

Fax: 22 530 2140

E-mail: nienormatywne@pwpw.pl

 

Informacje udzielane są pod numerem:
Tel.: 22 324 3102

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na podstawie umowy nr UOD-DEM-1-385/001 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, zawartej w dniu 10 grudnia 2013 r.


Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

ul. Sanguszki 1
00-222 Warszawa
Zobacz na mapie
centrala tel. 22 235 20 00
fax 22 235 24 50
pwpw@pwpw.pl